Belgická 27, Praha 2 +420 775 18 10 77 info@shekel.cz

Adolf Novotný: Biblický slovník – 2 díly (A-P, R-Ž)

Autor: Adolf Novotný

Editor: David Jan Novotný, 1992

Vydalo nakladatelství Kalich, Praha 1992

ISBN 80-7017-528-1 (pro: Kalich, Praha)

ISBN 80-900881-1-2 (pro: Česká biblická společnost, Praha)

Popis

„OD KAŽDÉHO BIBLICKÉHO SLOVNÍKU se právem očekává, že seznámí pokud možno se všemi biblickými pojmy, ať zeměpisnými, dějepisnými, přírodopisnými, ať nábožensko-kultickými a theologickými, ale i profánními tak, aby  čtenář lépe porozuměl biblickému textu a jeho kulturně historickému a nábožensko-mravnímu pozadí. Tak jsem chápal úkol Biblického slovníku v jeho prvotní podobě z r. 1935. V nové podobě ale věnuje Biblický slovník spíše slovesům co největší péči, protože v nich je obsaženo dění nejen v minulosti, ale i v přítomnosti. Vzorem mi tu byl Kittelův doposud neukončený, od r. 1932 vycházející Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament [TWNT] a Richardsonův Theological Word Book ofthe Bible [1950]. Východiskem mi byl kralický překlad bible z r. 1613. Poněvadž však řada výrazů bible je překladem někdy desíti i více slov hebrejských a řeckých a na druhé straně jeden a týž hebrejský nebo řecký výraz je překládán množstvím různých českých slov, bylo nutno namnoze uvésti i hebrejský a řecký originál. Avšak i prostý český písmař, neznalý původních jazyků, si z těchto cizojazyčných převodů uvědomí, jak opatrný musí být, aby týmž českým slovům nepřisuzoval vždy týž obsah a tak nezkresloval biblické poselství. Nadto jsou některé kralické výrazy dnešnímu čtenáři už nesrozumitelné a mají jiný obsah než dnes. Bylo nutno vysvětliti i taková slova. Kdo zná dějiny biblických věd, ví, že výklad jednotlivých pojmů a konstatování jednotlivých skutečností mohou býti různé podle toho, k jaké theologické škole vykladač patří. Mou zásadou bylo uvádět pokud možno tradiční pojetí, nebylo-li zcela bezpečně a jednoznačně vyvráceno. U jednotlivých pojmů bylo nutno ukázat, jak se jejich obsah měnil, popřípadě prohluboval, aby tak čtenář viděl, že jde o živé pojmy, jimiž autoři bible odpovídali na svá setkání s Bohem. Mnohdy lze mnoho vyčísti i z překladu biblických jmen. Neboť i jmény vyjadřovali bibličtí lidé své náboženské smýšlení. Při vší péči je možné, že mi ušlo některé bezvýznamné starozákonní vlastní jméno, ač jsem se na rozdíl od vydání z r. 1935 snažil zachytit všecka. Ale srovnávám-li tento Biblický slovník se slovníky cizojazyčnými, mohu říci ve vší skromnosti, že se jim vyrovná a v mnohém je předčí. Doufám, že na několik let poslouží českým čtenářům k celkem poctivé informaci o tom, co současná theologická věda přinesla v biblických oborech. Přátele statistiky bude zajímat, že bylo zpracováno více než 8000 hesel. Hesla uvádím v původním kralickém znění. Přeji čtenáři tohoto slovníku přinejmenším tolik duchovního užitku, jaký jsem měl já při jeho psaní a sestavování.“ – Adolf Novotný

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Adolf Novotný: Biblický slovník – 2 díly (A-P, R-Ž)”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *